Lezingen

Mensen met bepaalde levenservaringen krijgen bij mij de kans om dit te delen met geïnteresseerden.

De lezingen die ik organiseer zijn bedoeld om mensen die niet weten hoe met bepaalde situaties om te gaan, een positieve kijk hier op te geven.

Lezingen “omgaan met”

De sprekers die komen zijn ervaringsdeskundigen op hun gebied. Zij hebben een autobiografie geschreven en vertellen hoe dit boek tot stand is gekomen. De luisteraar kan iedereen zijn; van iemand die zelf in zo’n situatie zit, tot mantelzorgers, tot hulpverleners, enz.. Het is interessant voor iedereen.

Lezingen “chronisch ziek”

Eerder heb ik al eens lezingen georganiseerd over chronisch ziek zijn. Deze lezingen zullen in 2019 ook weer gegeven worden. Enige overlap met de lezingen over omgaan met zal hier te vinden zijn. Het grote verschil is dat de spreker niet perse een boek heeft geschreven, dat er ook informatie van diverse instanties aanwezig is en dat er ook een spreker kan zijn die mogelijkheden aanbiedt (denk b.v. aan mindfulness of voedseladvies.

Een avond van een lezing kan er als volgt uit zien:

Programma:

19.30 uur zaal open

20.00 uur welkomstwoord + start lezing

20.45 uur (lotgenoten)café

21.30 uur einde van de avond

 

De eerst volgende lezing is op 9 november in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, Kaatsheuvel.